Jeden místo tří zaměstnanců | Pavel Klein

Jedna z typických situací u klienta. Objevil jsem ve firmě klienta tři zaměstnance, kteří pracují zhruba na třetinový výkon. Ten výkon snad ani neodpovídá výši jejich mzdy.

Co s tím? Jsou obsazená tři místa, nějakou práci zastanou, nicméně je to velmi slabý výkon. Udělal jsem si součet jejich mezd, součet jejich výkonů, a zjistil jsem, že ani v součtu tří ten výkon neodpovídá zdaleka tomu, co ta firma potřebuje. Majiteli jsem navrhl propuštění, ovšem ten se bránil tím, že o kvalitní lidi je nouze. Samozřejmě je nouze o kvalitní lidi. Ale ty lze z firem vykoupit. Kvalitní lidé nejsou volně na trhu, kvalitní lidé mají svoji práci. Zaběhnutou, kterou se jim třeba nechce ani měnit, a je potřeba je koupit.

Postup se zdá velmi jednoduchý. Spočítal jsem znovu celkové náklady na tři lidi. Udělal jsem výběrové řízení na tuto pozici a objevil jsem jednoho člověka, který odvádí svoji práci perfektně, mám na něj výborné reference. Proběhlo několik osobních setkání. Mzdu těch tří lidí jsem podělil dvěma a peníze jemu nabídnul. Tím pádem jsem převýšil jeho současný plat. A mohl jsem mu nabídnout víc, než bere v současné firmě. Tato operace se zdařila. Skutečně ti tři lidé byli propuštěni a tento člověk nastoupil. A dokáže toho mnohem víc než ti tři dohromady, a ještě má růstový potenciál. Jde o to si to včas a řádně vyhodnotit. Skutečně potřebuju kvantum lidí? Anebo kvalitu lidí? A za kvalitu se dnes musí platit.

Pavel Klein