Reklamační řád

Záruky a reklamace

Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a služby s ní spojené.
Reklamaci služeb může uživatel uplatňovat odesláním e-mailu na adresu info@vkreslebyznysu.cz, kde podrobně popíše rozsah reklamace služeb. Pokud rozsah služeb poskytnutých Uživateli není v souladu s rozsahem příslušných služeb uvedených v platném ceníku, má Provozovatel povinnost tento nesoulad odstanit do pěti pracovních dnů.

Uživatel má právo uplatňovat reklamaci do 30 dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není Provozovatel povinen reagovat.

Posouzení reklamace je zcela v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen přes kontaktní email.

Rozhodné právo a řešení sporů

V případě sporu Provozovatele a Uživatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.
Uživatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Uživatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.

Pro spory lze využít i platformu mimosoudního řešení sporů online (ODR).

Tento reklamační řád je účinný ke dni 1. 6. 2021.