Výraz výmarského ohaře

Při výcviku Výmarského ohaře je důležité jej naučit pracovat na povely “aport, hledej, stopa, barva…”.
Pro mě jsou důležité povely “sedni a down”. Ty plním nejraději.
Strhané rysy psa dokazují, že už toho má dost, a já také.
Pavel