Důvěřuj, ale prověřuj | Pavel Klein

Přepadový kontrolní den u firmy, která mi roste pod rukama.

Důvěřuj, ale prověřuj.

Podnikání je nikdy nekončící proces rozvoje. Stagnace je první známkou možné blížící se krize. Tato společnost roste velmi dynamicky a o to více potřebuje modifikovat procesy a přizpůsobovat se trhu.

Nikdo jiný než zákazník peníze do firmy nepřinese. 

Pavel Klein