Psí voči

“Nedělej na mě psí voči”
říkal otec, když jsem coby robě o něco žadonil.

Psí voči jsem dělal na číšníka na zahrádce, když jsem vysušeně žadonil o pivo, které mě dlouho nenesl.

Otec i číšník odolali. Neumím to jako Viktor.
Já neodolal a znovu jsme vyrazili na dlouhou tůru lesem.
Šmarjá mě už tak bolely nohy!

Krásný zbytek víkendu
a úspěšný start do nového týdne.
Pavel Klein