Plavení auta

S podnikáním je to podobně jako s plavením auta.

Neskáču do vody po hlavě. Změřím hloubku, abych se neutopil, a tím odhadnu svoje šance na trhu. Prozkoumám dno, aby tam nebyly nepřekonatelné překážky. Připravím se na životní krok, pomalu a opatrně se do podnikání nořím. Narazím na překážku, ale urputně bojuji i za cenu, že někdy musím couvnout a nabrat dech. Stoupám a když si myslím, že jsem na vrcholu, raduji se předčasně. Přijde překážka těžší. Vracím se znovu a bojuji o své místo na slunci. Překonal jsem první překážku. Posílen zkušenostmi, schopnostmi se vrhám ke zdolání dalších výzev, větších. Vždy mám připravené záchranné lano v podobě jiné cesty, kdybych překážku nezdolal.