Na vyhlídce

“Na topole podle skal zelený mužík zatleskal…”

Nejsem vodník, zelený jsem,

na topolu nesedím, ale krásný večer prožívám.

Což o to, za světla vylézt nahoru není problém, ale potmě dolů?

Tma je milosrdná, skryje mi tu hloubku pode mnou.