Mezi vysokoškoláky ve Zlíně | Pavel Klein

Už si nedokáži ani představit být na delší čas bez mobilního telefonu.
Studenti si nedokáží představit ani krátký čas bez mobilu.

Přesto se nám tento generačně rozdílný pohled podařilo překonat.

U mě to bylo zcela automatické, protože jsem při přednášce na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně logicky nemohl viset na sociálních sítích, stejně tak jako při práci u svých klientů.

Studenti třetího ročníku nabyli dojmu, že sociální sítě budou mnohem zajímavější než si odsedět nudnou přednášku.

K mé radosti po mém úvodu telefony odložili a zvídavě mě propichovali očima, když jsem jim představoval jejich budoucí práci krizových manažerů na reálných příkladech.

Nejen, že jsem uváděl příklady, ale současně předával moje know-how a výsledek, kterého mým postupem bylo dosaženo.

Současně i další možné postupy, které by také mohly fungovat vědom si toho, že nemám patent na rozum a každá situace je jiná a není univerzální návod.

Jo a ani pod lavicemi tajně nepsali, sklopené oči by je prozradily. Nebyla ani „umakartová čela,“ zažitý výraz pro čelo položené na lavici ve spánku po divoké probdělé noci při studiu 😉
Pavel Klein