Když začne klesat výkon…

U klienta začal významně klesat výkon, Protože jede v mnou nastaveném režimu denního sledování, stačily mi dva dny na hledání příčiny.
Jeden den pokles, stane se.
Dva dny, ALARM!

Příčina?
Pracovní spor dvou lidí přešel do intenzivního osobního boje.
Postup, který jsem zvolil: pohovor s každým zvlášť.
Nalezl jsem příčiny a začal brousit hroty sporu.

Další pohovor s každým zvlášť a v podstatě jsem byl v pozici mediátora s vysvětlením kdo co potřebuje od toho druhého a nové nastavení ozubených koleček včetně promazání, aby se soukolí rozběhlo.

To už bylo cukru dost, byli připraveni na můj bič.
Pohovor s oběma současně.
Zrcadlo toho, co způsobili za dva dny.
„Ohrozili jste své královské platy. Ohrozili jste platy všech zaměstnanců. Ohrozili jste firmu jako celek ve vztahu k zákazníkům“.
„Dávám vám dva dny na nápravu škod, které jste žabomyšími válkami způsobili“
„Mysleli jste si, že se už nikdy nebodnete? Vidíte a dohodli jsme se společně a vyřešili“

A pocukrování na závěr:
„Věřím vám, že to zvládnete, protože firma vás potřebuje, vy potřebuje toho druhého. Jste oba schopní a pokud ucítíte jen náznak vznikajícího sporu, hned se na mě obraťte. Jsem vám k dispozici a opět to vyřešíme“.

Den čtvrtý.
Den klidu, bez křiku a hádek a čísla ze dne třetího šla výrazně nahoru.
Není dokončeno, budu je mít ve sledování. Důvěřuj, ale prověřuj.

Moje odměna?
Klid zbraním, čísla stoupají, opět lepší nálada obou, psychická stabilita a nepopírám i moje proplacená faktura.

Pokud bych toto nevyřešil, stálo by to firmu miliony.
Pavel Klein