Každý má dostávat jen informace, které potřebuje | Pavel Klein

Jeden z klientů neposlechl moji radu, aby nezveřejňoval ekonomiku mezi všechny zaměstnance. Celou dobu jsem radil jediné. Každý má dostávat pouze ty informace, které nutně potřebuje k výkonu své práce. To se týká všech od vrcholového managementu až po toho, který je za výrobním pásem a který vlastně vůbec nemusí znát čísla, jak na tom firma je, kolik vydělává apod.

Ne, že by nemusel, ale on dokonce ani nesmí, protože se o tom může někde zmínit, může to někomu povyprávět. Konkurence se to samozřejmě může dovědět jakýmkoliv způsobem, a to český pivařský klábosení je v tom poměrně nebezpečný. Udržet obchodní tajemství, to je věc určená kvalifikovaným lidem a manažerům.

Co se stalo?

Zástupce zaměstnanců přišel s tím, že musí majitel zdražit. Protože to takto za tyto peníze dělat nejde. Je to zvláštní. Firma roste, zvyšuje svůj zisk, zvyšuje svůj obrat, zaměstnanci berou mnohem více peněz. Když jsem udělal rešerši průměrných platů v této branži, tak se pohybují silně v nadprůměru. To znamená, že vydělávají slušné peníze, ale přesto mají dojem, že majitel nebo management je neschopný, a nedokáže zvýšit ceny.

Dostali jsme se do sporu, kdy já jsem byl pověřen, abych jim to vysvětlil, a nedopadlo to. Nedopadlo to, protože já nejdu tou cestou obhajoby, abych já někomu něco vysvětloval. Vy jste dělník a já jsem manager. Vy dělejte svoji práci a já budu dělat svoje. Vypadá to jako povyšování? Není. Není, protože toto bylo jediné možné řešení v tomto okamžiku, celého pseudosporu.

Vysvětlovat těm lidem, proč to nejde, je kontraproduktivní. Jediné, co jsem použil, je, že asi nelze přijít za zákazníkem a říct: „Tak, ode dneška ten výrobek budete mít třikrát dražší, než je naše konkurence, protože naši dělníci si to přejí.“

S takovými hloupostmi se setkávám, je to hloupost lidí, kteří tyto informace pouští pod sebe do struktury firmy. Každý dělník je ekonom, každý dělník je fotbalový trenér, každý dělník rozumí úplně všemu, rozumí světové ekonomice. A teď prosím dělníky neberu jako pejorativní výraz, beru to jenom jako jeho pracovní zařazení. Každý je velký mudrc a velký rádce, ale nikdo z nich si nezkusil, jak je těžký dělat byznys, jak je těžký o ten svůj byznys bojovat a jak získávat zákazníky.

Přijít k zákazníkovi a říct: „Jsme nejdražší, jsme nejpomalejší, ale chceme vám to prodat!“ Tak toto je vize některých zaměstnanců, kteří myslí, že to na tom světě takto funguje. Nefunguje. Za mě platí nesdělovat informace, neobhajovat postupy firmy. Tím se já osobně vyvarovávám těmto střetům. Kdo chybu udělá, dostane se do této situace, a měl by vysvětlovat, říkám: „Nevysvětlujte, neobhajujte.“ Když nic nebudete pouštět, nemusíte nic obhajovat.

Pavel Klein, září 2023