Jak se vypořádat s krizí | Pavel Klein

Tématem podcastu s Pavlem Kleinem je krize a vyrovnání se s ní v rámci firmy. Poslechněte si, co se stane, když firma neřeší své problémy, jak se pozná, že už je na řešení pozdě, kdy má firma šanci přežít, jak je možné se na krizi připravit a na čem v krizi určitě nešetřit. Námětem rozhovoru je také, jak firmu krizí provézt, co stojí za krachem, jaký význam má v krizi automatizace a jak dopadá krize na psychiku lidí. Nezapomeneme na to, kdo je krizový manažer a jaký je jeho úkol. Zkusíme odpovědět na otázku, kdo je vítězem krize a jestli jím vůbec někdo může být.

Pavel Klein a Petr Schwank