Disciplína hledání

Musím si poradit v každé situaci.

Disciplína hledání. Pes nesmí vidět kde má hledat a jít jen po čichu.

Zakryju mu hlavu a pohodím.

Je z toho trochu nervózní, ale dal to.

Pavel Klein