Čas na úřadování | Pavel Klein

Čas na úřadování mívám v neděli odpoledne.
Za dobu mého podnikání jsem spotřeboval nebo dobarvil razítek „Zaplaceno“ již mnoho. Toto používám cca rok se znatelným opotřebením.

Ve firmách často řeším dodržování platební kázně.
Bohužel se u některých firem rozmáhá takový nešvar.
Posouvání plateb na někdy.

Nedivím se, že se opět pomalu vrací systém záloh nebo plateb hotovostních.
Druhotná platební neschopnost je velký strašák. Jak má dodavatel pracovat s cash flow a tvorbou kapitálu na další podnikání?

Ani vyžadování vděku dodavatele za to, že mu firma za dodávku zboží dokonce i zaplatila není v pořádku. Dodavatel svoje splnil a je na zákazníkovi aby zaplatil včas. Je to jeho povinnost, nikoli dobrá vůle.
Pavel