Virtuální asistentky a delegování | Monika Rumanová

„Posláním virtuální asistentky je šetřit klientovi čas a starosti,“ říká Monika Rumanová z Akademie Moniky Rumanové pro virtuální asistentky. Vzdělává ženy v oblasti delegování a nejlepším z nich zprostředkovává práci přímo u podnikatelů a firem.

Monika ve své agentuře podporuje klienty v jejich růstu tím, že zajišťuje hladký chod jejich podnikání. Od běžné administrativy, přes asistenci účetní až po marketingovou.

Protože s některými klienty spolupracuje 6 a více let, zná dynamiku spolupráce z dlouhodobého hlediska, různé formy jejího vývoje v čase. Ví, čemu předcházet, a naopak co jsou základní podmínky vedoucí k úspěchu a expanzi za podpory asistentky.

Co všechno jsme stihli probrat?

✅ Pojem virtuální asistentky, delegování na dálku a vymezení pravomocí.

✅ Tři kategorie virtuálních asistentek.

✅ Důvěra jako stěžejní prvek kvalitní spolupráce s virtuální asistentkou.

✅ Jak proaktivita asistentek usnadňuje práci podnikatelům.

✅ Otevřená komunikace jako základ dlouhodobé spolupráce.

✅ Tři oblasti, kvůli kterým spolupráce většinou končí.

✅ Jak efektivně předávat úkoly.

✅ Jak klientovi šetřit čas i starosti.

Ke sledování zve Pavel Klein