Pomáhat prodejcům prodat víc | Martin Bednář

Dobrý prodejce pracuje s nákupním cyklem a ví, kde se zákazník nachází,říká Martin Bednář, trenér, konzultant a lektor. Martin trénuje prodejce prodejní dovednosti v Česku, po Evropě i mimo ni. Za šest až deset měsíců dokáže posunout prodejce i jejich prodej na výrazně vyšší úroveň.

Martin uvádí, že prodejní postupy, otázky a argumenty vytváří s klienty společně, takže vycházejí z konkrétních produktů a zákazníků danách produktů: “Pracuji s lidmi, kteří se učí prodávat konkrétní produkt. Představuji zjednodušený proces v pěti krocích a vysvětluji, jak se dostat do další fáze prodeje. Ty kroky jsou důležité, aby člověka poponesly o krok výš.“

O čem jsme si s Martinem povídali?

✅ O tom, jestli existuje univerzální manuál na prodej.

✅ Probrali jsme osobnost obchodníka a dobrý prodej.

✅ Zaujal mě termín, který popisuje proces hledání klientů, kteří mají symptomy potřeby.

✅ Jak se pracuje s různými prodejními technikami.

✅ O důvěře a vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem.

✅ Naslouchal jsem zajímavostem o prodejním cyklu.

✅ Mluvili jsme o tom, kdy je nejtěžší získat důvěru zákazníka.

Ke sledování zve Pavel Klein

Martin Bednář

Martin Bednář – trenér, konzultant a lektor. Pomáhá prodejcům prodat více – lidem, týmům i firmám. prod Program se skládá z on-line i offline setkávání a domácí přípravy. Je praktický – každý prodejce odchází s konkrétním plánem a akcemi na další týden. Martin dodává, že prodejní postup, otázky a argumenty vytváří s klienty společně, takže vycházejí s konkrétních produků a zákazníků daných projektů.

www.martinbednar.ne