Podnikatelské střípky: investice do strojů | Pavel Klein

Co bylo dřív? Vejce nebo slepice?

Co má být dřív?

Jasná zakázka a potom stroj anebo napřed stroj a potom hledání zakázek?

Odpovědí a možných řešení jsou desítky. Vždy záleží na zhodnocení míry rizika, sondáži trhu a pak se rozhoduji.

Pavel Klein