Obchodníci jsou zvláštní kategorie | Pavel Klein

Obchodníci jsou zvláštní kategorie.
Obchodník má mít dostatek svobody, má mít vlastní invenci, iniciativu, ale taky má mít stanovené úkoly a cíle, kterých má dosáhnout.

Zažil jsem několik případů, kdy obchodníkovi byly stanoveny cíle nesplnitelné. Obchodník v takových případech ztrácí chuť cokoli dělat, protože ví, že to je cíl, který se splnit nedá.

Obchodník má mít svoji volnost, nicméně taky musí být nastavený systém kontroly jeho práce. Znám obchodníky, kteří pracují tím způsobem (a je to u větších firem), že se lehce schovají mezi dalšími dvaceti lidmi, že vykazují nějakou činnost, nějaký obchod udělají, ale vlastně není tam ten systém zpětné kontroly. Je to o tom, že stále hovoří, že ten byznys budou mít uzavřený, ale že majitel odjel na dovolenou a jak se vrátí, tak ta protistrana tu smlouvu uzavře. Tisíce dalších, nebudu říkat výmluv, ale argumentů, proč zrovna v tom měsíci nesplnili ten plán, co měli stanovený.

Je na majiteli, jak si to vyhodnotí. Tam je třeba udělat si systém hodnocení obchodníka, jak mu nastavit ten cíl správně, to znamená reálný cíl. Nepodstřelit, mírně nadhodnotit, aby ta motivace byla, ale neklást si nesmyslné cíle.

Systémy hodnocení s vámi rád proberu na individuální konzultaci.
Úspěšný den přeje Pavel Klein