Nošení dříví do lesa

Nošení dříví do lesa v praxi.

Kdo chce koukat na svět shůry,
musí nejprve namáhavě vystoupat.

Vy, kdož jste útlocitní, prosím, vypněte zvuk 🙂