Kdy je uzavřen obchod? Pavel Klein

I po tolika letech budování kapitalismu
se nám tady stále objevuje takový nešvar.

Jeden z mých klientů do mého příchodu žil s vědomím, že obrat je hlavním kritériem úspěchu. Žil a málem dožil. „Podívejte se, jak nám roste obrat, ale kapitálové rezervy se zmenšují.”

„Nedivím se, pane majiteli. Obchodníky platíte z obratu a z Vašeho pohledu jsou úspěšní, z mého nikoli. Vaše zboží částečně rozdávají. Jejich odměna není vázána na zisk. V krajním případě mohou zboží prodávat s nulovým ziskem a Vy budete krátkodobě spokojen s rostoucím obratem.

Navíc jejich pohyblivá složka nemá vazbu na úhradu zákazníka.
Kdo jiný než obchodník má nejužší vazbu se zákazníkem a MUSÍ zajistit i včasné platby. Teprve poté má nárok na odměnu. Změníme to, jinak Vás to zničí“.
Pavel Klein