Jak (ne)chytám ryby

Nachytali mě, jak ryby nechytám.
Nachytali mě na švestkách.
Nachytali mě, jak dělám, že přemýšlím a přitom jsem byl jen zádumčivý.

Asi jsem pod švestkou přemýšlel jaký výsledný produkt má větší přidanou hodnotu.
Povidla nebo slivovice? 
Přemnoho snědených švestek krok zrychlí.
Nadlimitní množství slivovice krok výrazně zpomalí, ale jedinec, díky nepřímočaré chůzi ujde více kroků.

Nepřišel jsem na to, tak jsem na sluníčku raději usnul.
Pavel Klein
#vikendovyklein