Jak naučit psa chodit “za paty”

Takto má Výmarský ohař chodit tzv. „za paty“.

První vůdce, potom pes. Mimo jiné je tím upevňována hierarchie ve smečce.

Pavel Klein