Emoce v podnikání | Vladimír Svoboda, Pavel Klein | online vysílání

„I když si myslíme, že jsme rozumné bytosti, 90 % naší činnosti ovládají emoce,“ Vladimír Svoboda

Podle nejmodernějších výzkumů ovlivňují lidské chování emoce. Věnovali jsme jim historicky první online masterclass projektu V křesle byznysu ve čtvrtek 25. listopadu 2021. Do křesla usedli PhDr. at Mgr. Vladimír Svoboda, psycholog, teolog a válečný veterán a Pavel Klein, lektor managementu, mentor a krizový manažer.

“Děkuji za zajímavé myšlenky.” Olga

Nabízím vám zdarma záznam celého rozhovoru:

Jaká témata jsme otevřeli a na jaké otázky odpověděli? Například jestli se mají emoce v podnikání potlačovat. Kdo udělal největší byznys na základě emocí a které čtyři emoce celosvětově nejvíc ovlivňují úspěch. Odhadnete, která emoce nejvíc destruktivní? Jakou emoci vám trh nikdy neodpustí? Co jsme zdědili po dinosaurech?

“Pánové, skvělý povídání a poznámky i k aktuálním tématům….díky moc.” Jan

Emoce nemáme všichni stejné. Vrozené je to, jak emoce prožíváme. Jak se vypořádat s emoci, které na nás doléhají od druhých v pracovním nebo osobním životě? Kdo jsou motorkáři a papiňáci? Co dělat, když ve vypjaté chvíli nestačí napočítat do deseti?

“Děkuji za skvělou diskusi, prosím o další!” Julie

Každý člověk má jiný práh iritability. Co se stane, když mozek opakovaně vystavujeme stejným podnětům? Jaká vyšší emoce je důležitá? Jak využívat emoce ve svůj prospěch? Co jsou kognitivní zkratky? Některé situace jsou tzv. averzivní – emoce zhoršující. Kdy je jejich hodnota nejnižší?  

Na závěr se dotkneme osobnosti podnikatele. Komu si může postěžovat? Jak podnikatelé snáší osamocení?

„Nejcennější emocí v podnikání je důvěra, ta činí byznys stabilním,“ říká na závěr Vladimír Svoboda a my vás zveme k poslechu celého pořadu.

“Děkuji za výživný rozhovor…” Tomáš

Z důvodu nečekaných technických zádrhelů se nemohli někteří přihlášení připojit a proto jsme se rozhodli celý záznam zveřejnit! Byla to naše online premiéra, sdílíme s vámi radost z toho, že se to podařilo a děkujeme, že jste byli u toho s námi.

PhDr. et Mgr. Vladimír Svoboda (51), vystudoval Vysokou školu pedagogickou a dále pak Andragogiku se zaměřením na psychologii. V rámci programu CŽV pak Katedru psychologie UK. Expert MPSV na sociálně patologické jevy. V současné době pracuje v rámci projektu Důstojné pracoviště a Stopper. Jako vědecko-výzkumný pracovník se specializuje na vzdělávání dospělých, sociálně patologické jevy, poruchy chování. Spolupracovník SUIP pro prevenci šikany v zaměstnání. Vystudoval magisterský program Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Válečný veterán Armády ČR. Často publikuje ve vědecko-populárních a lifestylových magazínech jako je Téma, Ekonom nebo Žena a život.

PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
Univerzitní pedagog CEVRO Institut
Cell: +420 776 717 554, svoboda.vladimir-grcd@email.cz

Psychologická poradna ERUDITUS
Vývoj diagnostických a intervenčních nástrojů CITY EMPIRIA
Člen sdružení válečných veteránů ČR
Člen Československé obce legionářské

Pavel Klein (57) je lektorem managementu, osobní kouč a krizový manažer. Podnikání se věnuje od roku 1991, na různých pozicích získával zkušenosti v oblastech managementu, řízení a vedení lidí, obchodních vztahů, bezpečnosti, řízení a zabezpečení společnosti v krizové situaci. V současnosti provází manažery, firmy a začínající podnikatele na cestě za vytyčeným cílem, učí zkvalitnit interní procesy v období prosperity, ale i krize a stagnace. Pomáhá nalézt fungující řešení konkrétního problému a učím jej aplikovat v praxi. Nabízí odborný a zcela nezávislý pohled na procesy a chod firmy.

Individuálnímu poradenství a koučování se věnuje naplno od roku 2003. Do své práce vkládá zkušenosti z praxe, třicet let podnikání, nadhled, individuální a diskrétní přístup.

foto: Michal Sváček, MF Dnes, Oldřich Hrb