Dělat dobrý a spravedlivý věci tady a teď | Eva Lustigová

Eva Lustigová je režisérka, spisovatelka, zakladatelka a výkonná ředitelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga. Dříve manažerka a odbornice na politiku lidských zdrojů i rovnosti pracovních příležitostí.

„Pokud jsi byl včera nejmravnějším člověkem pod sluncem, neomluví tě nic, jsi-li nemravný v tuto vteřinu,“ říkal Arnošt Lustig a tímto citátem otevírám rozhovor s jeho dcerou Evou. Život a dílo svého otce by mohla představovat hodiny. My se v úvodu zastavujeme nad tématem morálky a holokaustu.

„Život není to, co chceme, ale to, co máme a někdy i to, co nechceme.“ Arnošt Lustig

Rozhovor s Evou Lustigovou do sluchátek:

“Dělat dobrý a spravedlivý věci tady a teď.” Eva Lustigová

Úkolem nadačního fondu je podle ní pamatovat a nezapomenout, vědět, poučit se, vzdělávat a rozvíjet tvořivost. Arnošt Lustig říkal, že v psaní se z 80 % věnoval holokaustu, ale psal i o Židech před válkou a o přeživších, kteří už neuměli přežít mír. Psal o lidské tragedii a co si lidé dokáží udělat a jak se můžeme propadnout a jak vysoko se můžeme vznášet. Psal o člověku.

Eva představuje pilíře Nadačního fondu Arnošta Lustiga:

1. Literární odkaz. Eva prozrazuje, že je v přípravě první autobiografický román Arnošta Lustiga, který bude pro děti od deseti let. Literaturu vnímá jako duši nadačního fondu.  

„Slušnost se nedědí. Nikdo si ji nemůže našetřit.“ Arnošt Lustig

2. Filmový odkaz. Arnošt zanechal třináct natočených scénářů a sedm dalších v zásuvce. Úkolem fondu je tedy nabízet je ke zfilmování.

„Svědomí je jako tvoje srdce – nemůžeš kousek vykrojit a očekávat, že bude fungovat jako předtím.“ Arnošt Lustig

3. Vzdělávání. Eva připomíná, že Arnošt Lustig přednášel v USA literaturu a po roce 1989 i v Československu. Pedagogickou činnost považoval za velmi důležitou.

V této části rozhovoru se zastavujeme u sametové revoluce v roce 1989, povídáme si o tom, co o situaci v naší zemi věděli, jak doufali a co pro Arnošta znamenal návrat domů.

4. Rozvíjení tvořivosti. Eva představuje projekt mezinárodní literární soutěže Mladí HUMAN-isté pro žáky devátých tříd, který probíhá v tomto školním roce ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a dalšími partnery.

Činnost Nadačního fondu AL je rozsáhlá, hovoříme o týmu spolupracovníků, propojování uměleckých směrů a vracíme se k filozofii Arnošta Lustiga.

Je více myší než pastí. Taková je moje filozofie“ Arnošt Lustig

Okrajově se dotkneme genderové problematiky, které se Eva věnovala v rámci své práce v OSN.

K poslechu zve Pavel Klein


Eva Lustigová vyrostla na třech kontinentech. Pracovala pro Světovou zdravotnickou organizaci v Ženevě v managementu projektů k prevenci AIDS, zdraví mládeže a žen. Angažovala se v politice lidských zdrojů, školení zaměstnanců, rovnosti pracovních příležitostí a podmínek pro mentálně a tělesně postižené, ale i v gendrové problematice.

Od roku 2003 se věnuje také oblasti kultury a umění jako režisérka, scenáristka, producentka, kurátorka, propagátorka i spisovatelka.

Použité fotografie: Jaromír Vogel, Alan Pajer, Miloš Kolesár, Marek Jícha, archiv Nadačního fondu Arnošta Lustiga

V roce 2020 v Praze spoluzaložila Nadační fond Arnošta Lustiga, který vede jako výkonná ředitelka a jehož správní radě předsedá. Vizí této umělecky orientované vzdělávací instituce je kultivace spravedlivějšího a humánnějšího světa. A to prostřednictvím šíření literární a filmové tvorby Arnošta Lustiga, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů, s důrazem na nadčasové humanistické hodnoty, které ve svém životě a ve své tvorbě uplatňoval.