Jak se poučit z chyb a vybudovat úspěšnou firmu? | Jiří Janouš

„Každá firma dokáže dorůst do takové výšky, kam doroste majitel.“ Říká v rozhovoru Jiří Janouš, jednatel společnosti J. A. Clean, která se zaměřuje na značení a rekonstrukce podlah v průmyslu nebo logistice.

Pořad je sponzorovaný, můžete si jej poslechnout celý zde:

“Co se řekne, musí se splnit” Jiří Janouš

S Jiřím hovoříme o tom, že podnikání je nejen o úspěších, ale i o chybách. Můj host upozorňuje na to, že je důležité chyby analyzovat, poučit se a jít dál.

Velkou část našeho rozhovoru věnujeme vztahu majitele a zaměstnanců, autentičnosti, otevřenosti, vztahům na pracovišti, výběru zaměstnanců i prvním dojmům. Diskutujeme o vedení lidí, směřování firmy, nastavování vizí i hranic v rozhodování.

Neméně zajímavým tématem je delegování z pohledu vedení firmy, potřeba kontroly, autorita a tenká hranice mezi řízením lidí a předáváním zodpovědnosti.

Jiří s nadšením hovoří o svém týmu. O tom, jak vybírá zaměstnance, jak vede své lidi k tomu, aby byli lídry. Srovnáváme výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru a práce na volné noze.

Otevřeně Jiří mluví o tom, jak se zaměstnanci hovoří o ekonomice, produktivitě a vývoji firmy. Dotkneme se tématu rivality, závisti a komunikace ve firmě.

Zvu vás na setkání s Jiřím Janoušem,

pořad je sponzorovaný a můžete si jej poslechnout celý.

Ke sledování zve Pavel Klein

Jiří Janouš je jednatelem společnosti J. A. Clean, která vznikla v roce 2009. Dnes má tedy za sebou 15 let existence a majiteli jsou stále manželé Alena a Jiří Janoušovi. Firma se rozvíjela z nadšení zakladatelů a zaměstnanců, bez zahraniční účasti a vznikla prakticky na zelené louce bez kapitálu. Dnes má firma zhruba 45 zaměstnanců, realizovala více než 18.000
projektů v ČR, SR, Rakousku nebo Německu. Zaměřuje se na značení a rekonstrukce podlah v průmyslu nebo logistice. Původní zaměření na hloubkové čištění průmyslových podlah
je dnes spíše doplňková činnost. Společnost v roce 2018 otevřela vlastní sídlo v obci Pavlovice u Vlašimi, odkud realizuje veškeré zakázky. Do budoucna uvažuje o pobočkách na Moravě, na Slovensku, v Německu nebo Rakousku.

Jiri.janous@jaclean.cz, +420 723 777 120, www.jaclean.cz

Jak můžete natočit rozhovor u nás? Jednoduše: